Organic Garden Elements vindt de bescherming van de gegevens en een verantwoorde omgang met de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Middels veiligheidsprocedures dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt ten alle tijden vertrouwelijk wordt behandeld zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Hierbij houdt Organic Garden Elements zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

1. Uw klantgegevens worden alleen aan derden verstrekt, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.
2. Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Organic Garden Elements haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
3. Op deze site wordt gebruik gemaakt van cookies! Zolang u zelf hier geen actie toe onderneemt, bijvoorbeeld wanneer u inlogt, is deze informatie niet te herleiden tot een individuele bezoeker. Deze gegevens beperken zich echter hooguit tot uw surfgedrag.
4. Uw gegevens kunnen op uw verzoek permanent uit onze systemen verwijderd worden, mits er geen koopovereenkomst is gesloten. Wanneer dit wel het geval is heeft u als klant de mogelijkheid om uitgeschreven te worden, u ontvangt dan nimmer e-mail of post meer van ons. Hiertoe dient u een mail te sturen naar organicgardenelements@hotmail.com met het verzoek om uw geregistreerde gegevens permanent te laten verwijderen.
5. U ontvangt de maandelijkse nieuwsbrief alleen wanneer u aangegeven heeft deze te willen ontvangen. Verder ontvangt u uitsluitend automatisch gegenereerde e-mail, persoonlijke, directe e-mails vallen hier expliciet niet onder, indien dit betrekking heeft op een overeenkomst, bij belangrijke veranderingen in de dienstverlening van Organic Garden Elements of bij kritische problemen rondom producten.
6. Wij houden het recht voor u geadresseerde post te sturen die geen betrekking heeft op een overeenkomst. U kunt hier schriftelijk, ook per e-mail, bezwaar tegen maken.
7. Organic Garden Elements behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Controleer daarom regelmatig of er veranderingen zijn aangebracht.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.